Vår verksamhet

Utveckling

På Ösby ger vi varje barn möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Ett sätt att göra det är att erbjuda olika vägar till samma mål. Målen synliggörs i klassrummet så att eleverna vet vad de skall uppnå. Utöver den dagliga återkopplingen i klassrummet och vid läxinlämningar lämnas skriftliga omdömen vid ett utvecklingssamtal. Eleverna i klass tre leder själva sina samtal vilket gör att de utvecklar sin sociala kompetens samtidigt som de lär sig att ta ansvar för sitt arbete.  I flikarna under respektive klass kan ni hitta våra lokala pedagogiska planeringar, LPP.

Ösbyandan

Skoldagen präglas av lugn och ro. Allt vi gör tillsammans utgår från vår gemensamma värdegrund vars innebörd regelbundet diskuteras både i klassrummen och på fritids. Vi arbetar aktivt mot mobbing.

Skolans litenhet och den höga personaltätheten skapar trygghet och bäddar för god kommunikation. Den starka Ösbyandan innebär att alla barn känner och tar hand om varandra i ett väl fungerande faddersystem. I varje klass finns minst två vuxna; en lärare och en fritidspedagog eller annan resurs. Alla klasser har tillgång till speciallärare. Ofta arbetar vi i halvklass. Då och då har vi schemabrytande aktivitetsdagar då hela skolan deltar.

Våra pedagoger är väl sammansvetsade och är noga med att ha ett gemensamt synsätt för barnens bästa. Vi arbetar ständigt med att vidareutbilda oss, förnya oss och ligga i framkant gällande skolutveckling.

Alla sinnen

Vi rustar barnen för livet med kunskap genom olika uttryck. Med Alla sinnen menar vi att hela kroppen måste arbeta för att må bra och underlätta lärande. Exempel på det vi gör utöver den schemalagda idrotten är dans, yoga, massage, skridskor, simning, Danderyds-OS, Vasalopp, utomhuslektioner och Röris.

Svenska

Läsning är den viktigaste basen för inlärning. Vi har en mängd aktiviteter för att stimulera läsning. Exempel på projekt är skrivarverkstad, läs en kvart om dagen och läsborgarmärket. Vi skriver egna fakta- och skönlitterära texter, brev, instruktioner och artiklar för hand eller med lärplattan. För högläsning som är viktigt för ordförråd och textförståelse väljer vi olika genrer. Det kan vara sagor på rim, moderna berättelser eller låttexter. Vi tränar också retorik och presentationsteknik på olika sätt. En metod är 2 stjärnor och 1 önskan. En annan är teaterlek där eleven på en minut oförberedd skall berätta om hur han löser en given situation. Vi har stor tillgång till böcker i vårt eget bibliotek. En gång om året har vi besök av en författare. I förskoleklassen arbetar vi med Bornholmsmetoden.

Matematik och NO

Våra lärare, som alla är utbildade i Matematiklyftet och NTA (Natur och Teknik för Alla), har många olika metoder för att lära ut matematik och NO. Sedan tre år arbetar vi med Singaporemodellen i matematik . Vi tränar problemlösning med kängurumatte, mattelaborationer och utomhusmatematik. NTA är ett spännande sätt att testa uppställda hypoteser med experiment.Vi använder ofta lärplattorna för utmanande spel och kluringar. Matte är kul!

Tema

För att knyta ihop säcken arbetar vi även tvärvetenskapligt. Varje vecka har vi Grej of the Day som är mikrolektioner i något allmänbildande. Storyline är en annan metod vi använder där verksamheten kretsar kring en berättelse som eleverna själva skapar och de olika ämnena bildar en helhet. Arbetet med Storyline avslutas med någon form av redovisning för föräldrarna.

Kultur

Kultur och estetiska lärprocesser är viktigt på Ösbyskolan. Vi satsar därför mycket på musik, drama, dans, bild och form. Vi har eget bibliotek och besöker regelbundet folkbiblioteket för bokprat. I nära samarbete med Danderyds Kulturskola har alla elever rytmik på schemat och de som vill erbjuds även undervisning i sträng- och blåsinstrument. Föräldrarna får sedan njuta av sina barns kreativitet på uppskattade konserter, teaterföreställningar och vernissager. Det är fin träning i vett och etikett att åka med klassen till stan och gå på teater eller att själv vara publik på en av våra Spel-opper där våra egna elever uppträder.

Raster  

På skolgården bygger vi kojor i skogen, bygger stora städer i sandlådan eller leker häst i stallet på baksidan. Vi spelar basket, bandy, fotboll och leker på grusplanen. Vill man ta det lite lugnare kan man läsa en bok eller spela tre i rad vid borden. 

Vi erbjuder även styrda rastaktiviteter varje dag som både stimulerar till ökad fysisk aktivitet, tränar eleverna i socialt samspel, förebygger utanförskap och snabbt ger en vikänsla och upplevelse av att få vara med i ett inkluderande sammanhang.