Synpunkter/ Klagomålshantering

Är det något du funderar över eller är missnöjd med i vår verksamhet?

Tala gärna direkt med den den berör, klasslärare om det gäller situationen i klassrummet eller fritidspersonalen om det är något på fritids som inte känns bra. I varje klass finns två klassföräldrar som också kan föra din talan vidare via föräldrarådet till skolledningen. Vi är alltid intresserade av att göra vår verksamhet bättre.

Rutiner för klagomålshantering av utbildning: