Synpunkter

Är det något du funderar över eller är missnöjd med i vår verksamhet?

Tala gärna direkt med den den berör, klasslärare om det gäller situationen i klassrummet eller fritidspersonalen om det är något på fritids som inte känns bra. I varje klass finns två klassföräldrar som också kan föra din talan vidare via föräldrarådet till skolledningen. Vi är alltid intresserade av att göra vår verksamhet bättre.