Förskoleklass Freja

Vår förskoleklass på Ösbyskolan kallas Freja.

Vi följer förskoleklassens läroplan. På ett pedagogiskt och lekfullt sätt förbereder vi barnen för läsning, skrivning och matematik. I all undervisning ser vi till att hela kroppen och alla sinnen är med och vi delar ofta upp barnen i smågrupper. 

Vi börjar arbetsdagen med en lugn stund. Det kan vara att lyssna på lugn musik, lyssna på ljudbok eller måla mandalas. Vi har sedan  en en kort samling där även en morgonyoga ingår.

Dagen kan sedan innehålla moment så som: programmering, Bornholmslek, “Grey Of The Day”, teknik, Lycko (läggspel), NTA (Natur och Teknik för Alla), taluppfattning, bild och musik mm.

Alla barn på Freja får en egen fadder i klass 2. Det är populärt att göra olika aktiviteter med dem och detta gör vi ungefär en gång per månad.

En var sin lärplatta finns till låns och den använder vi då och då som ett verktyg i undervisningen. 

Vi har gott om utrymme inomhus för både stillasittande såväl som för rörelse i undervisningen. Vår fina skolgård bjuder in till all slags lek och aktivitet mellan lektionerna. 

Utomhuslektioner och halvdagar i skogen är något som vi värdesätter. Naturen lär oss mycket och ger, förutom lek och upplevelser, en härlig motorik- och balansträning. Under vinterhalvåret åker vi skridskor och på våren simtränar alla Frejabarn.

Vi jobbar med miljön i fokus. Vi återvinner, arbetar med kretslopp, trafik och lär oss om miljöförstöring. Vi vill göra eleverna uppmärksamma på hur vi tillsammans är rädda om vår gemensamma miljö.