Fritids

Fritidshemmet omfattas av skollagen och tillämpar den nationella läroplanen, Lgr-22.
 Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan samt stimulera elevernas utveckling och lärande. Eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
En viktig del i fritidshemmets verksamhet är att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.  Här ges barnen möjlighet att ge utlopp för sin fantasi, träna sin förmåga att lära tillsammans med andra genom till exempel lek, rörelse och skapande. De får bearbeta intryck, pröva sin identitet samt utveckla sin kreativitet.
Tema
Vi följer även skolans teman. Om en klass tex lär sig fakta om rymden på skoltid så kan temat fortsätta på fritids genom att vi skapar solsystemet i papier mache, gör astronauter i lera och skapar flygande tefat. Temat avslutas sedan med vernissage för föräldrar och övriga klasser.
Utomhuspedagogik är ett av Ösbys fokusområden.

Vi går ofta på utflykter i närområdet, tex Frejaskogen eller Spindelparken. Vi gungar, klättrar och tränar motorik, samspel och turtagning utan att vi märker det. På vintern åker vi skridskor på Stockhagens IP och pulka i närliggande backar. Varje dag har vi vår verksamhet utomhus på skolgården från 15.30 tills vi stänger kl 17.00.

Vi samarbetar ofta mellan årskurserna med olika lekar, samarbetsövningar och skapande.

Genom ett varierat utbud av aktiviteter, trygghet och elevernas inflytande vill vi att barnen ska känna glädje och trygghet när de är hos oss.