Detta förväntar vi oss av dig som förälder

Du som förälder är viktig i skolan. Vi värdesätter att ha kontinuerlig kontakt med dig och ansvarar för att informera dig om den löpande verksamheten och ditt barns utveckling. Kom gärna och hälsa på i skolan någon dag. Tala om i förväg vilken dag du kommer, så bjuder vi på lunch. Välkommen!

Hjälp

bland behöver vi hjälp. Det är aldrig något tvång att hjälpa till, men för dem som vill brukar det vara roligt att engagera sig i barnens skola. Kanske har du kunskap eller intresse av något som du vill dela med dig av. Exempel på områden där du kan hjälpa till är:

 • att vara föräldraråds-representant
 • att ordna arbetsplatsbesök
 • att komma till skolan och berätta om ditt arbete
 • att representera skolan vid öppet hus
 • att följa med på utflykt som en extra vuxen
 • hjälpa till på våra fixardagar

Föräldrarådsrepresentanter

Två föräldrar i varje klass utses till föräldraråds-representanter. Intresserade föräldrar kan tala med sin klasslärare vid höstterminens början och beslut tas vid höstens föräldramöte.
Föräldraråds-representanternas  uppgift är att delta på föräldraråd 2-3 ggr per termin och vara en länk mellan skolan och övriga föräldrar i klassen. Efter föräldramötet träffas föräldraråds-representanterna och fastställer sin ambitionsnivå och vilka aktiviteter man vill genomföra under året.

Detta förväntar vi oss

Vi förväntar oss att ditt barn:

 • Passar tiderna.
 • Gör läxor och andra uppgifter.
 • Aldrig utsätter kamrater eller vuxna för obehag eller kränkande behandling.
 • Visar hänsyn, till exempel genom att lyssna på andra och vänta på sin tur.
 • Använder ett vårdat språk – säger hej, tack och förlåt.
 • Hjälper till att hålla skolan snygg och ren.
 • Tar ansvar för sina kläder, egna saker och skolans material.
 • Alltid försöker göra sitt bästa.

Du kan förvänta dig att vi:

 • Möter alla barn med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • Strävar efter en positiv, lugn och trivsam skolmiljö både inne och ute.
 • Hjälper barnen att lösa konflikter.
 • Tar tag i kränkande situationer.
 • Tar kontakt med familjen om något särskilt har hänt.
 • Stöttar och utvecklar efter varje individs behov.
 • Strävar efter arbetsro.
 • Har utvecklingssamtal varje termin med elever och föräldrar.
 • Lämnar tydlig information varje vecka från skola och fritids.

Vi förväntar oss att du som förälder:

 • Håller kontakt med ditt barns lärare.
 • Informerar skolan om händelser som kan påverka ditt barn.
 • Tar kontakt med skolan om du eller ditt barn är missnöjd med något.
 • Intresserar dig för ditt barns hemuppgifter och ser till att de blir gjorda.
 • Ser till att ditt barn är utvilat och har ätit frukost.
 • Ser till att ditt barn får vara hemma när det är sjukt och att en sjukanmälan görs.
 • Tar del av information som skolan skickar ut.
 • Anpassar ledigheten till loven
 • Agerar enligt vår Handlingsplan mot kränkande behandling.
Önskemål från Ösbylärarna:

 • Prata positivt om skolan inför barnen, känslig information pratar vi om i enrum
 • Använd ryggsäck och var rädd om din lärplatta
 • Var gärna med i skolan en dag, säg till i förväg
 • Inför regler kring skärmtid
 • Vi vill att ditt barn kommer utvilat till skolan
 • Olika väder kräver olika kläder
 • Din uppgift är att fostra barnen – skolans är att undervisa