Ösbyskolans värdegrund

Professionalism Tillit Engagemang Nyfikenhet Tillsammans
• Vi är närvarande pedagoger som ser till helheten men samtidigt till varje barns bästa

• Vi är inspirerande och inlyssnande

• Vi är förberedda inför lektioner, övningar och möten med elever, föräldrar och kollegor

• Vi är tydliga i vår kommunikation och i våra förväntningar gentemot föräldrar, elever och varandra

• Vi reagerar aldrig känslomässigt framför elever eller föräldrar

• Vi ger och tar emot feedback på ett konstruktivt och respektfullt sätt
• Vi litar på varandra och att förutsätter att var och en gör sitt bästa

• Vi är ärliga och uppriktiga och håller inte inne med våra åsikter

• Vi talar aldrig negativt om någon utan att ta upp det med vederbörande direkt

• Vi tar ansvar för varandras välmående och för vår arbetsplats

• Vi litar på elevernas förmåga och vilja att göra rätt men hjälper dem om det behövs

• Vi förväntar oss föräldrarnas förtroende och ser till att förvalta det väl
• När vi jobbar lägger vi vårt privata liv åt sidan

• Vi är engagerade i varje elevs situation och utveckling. Vi särbehandlar ingen.

• Vi bidrar till att utveckla våra arbetssätt och stärka vår kultur

• Vi bryr oss om varandra och hjälps åt där det behövs

• Vi är inkluderande och ser till att ingen känner sig utanför, såväl elever som kollegor

• Ser vi ett problem så hjälper vi till att lösa det

• Vi engagerar eleverna att respektera naturen och att världens resurser inte är oändliga, att vi alla har skyldigheter,
inte bara rättigheter
• Vi intresserar oss för varandra

• Vi intresserar oss för varje elev

• Vi är ständigt ute efter att lära oss nya saker

• Vi delar med oss av våra kunskaper till varandra

• Vi lär eleverna lusten att lära genom att vara nyfikna

• Vi testar nya saker och fastnar inte i gamla vanor

• Vi är nyfikna på vad andra tycker om det vi gör så att vi kan utveckla och förbättra

• Vi informerar och kommunicerar med föräldrarna för att väcka deras nyfikenhet om lärande
• Vi är ett lag

•Vi har högt i tak och diskuterar våra olika åsikter

•Vi respekterar fattade beslut

•Vi är generösa mot varandra och delar med oss av våra erfarenheter

•Vi ger varandra energi

•Vi stöttar varandra i svåra situationer

•Vi firar våra segrar

•Vi skrattar ihop

•Vi lär barnen att samarbeta, vara inkluderande och hur man är en bra vän

•Vi engagerar föräldrarna i vår skola så att vi tillsammans med dem ger barnen den bästa starten på ett livslångt lärand
Professionalism
• Vi är närvarande pedagoger som ser till helheten men samtidigt till varje barns bästa

• Vi är inspirerande och inlyssnande

• Vi är förberedda inför lektioner, övningar och möten med elever, föräldrar och kollegor

• Vi är tydliga i vår kommunikation och i våra förväntningar gentemot föräldrar, elever och varandra

• Vi reagerar aldrig känslomässigt framför elever eller föräldrar

• Vi ger och tar emot feedback på ett konstruktivt och respektfullt sätt
Tillit
• Vi litar på varandra och att förutsätter att var och en gör sitt bästa

• Vi är ärliga och uppriktiga och håller inte inne med våra åsikter

• Vi talar aldrig negativt om någon utan att ta upp det med vederbörande direkt

• Vi tar ansvar för varandras välmående och för vår arbetsplats

• Vi litar på elevernas förmåga och vilja att göra rätt men hjälper dem om det behövs

• Vi förväntar oss föräldrarnas förtroende och ser till att förvalta det väl
Engagemang
• När vi jobbar lägger vi vårt privata liv åt sidan

• Vi är engagerade i varje elevs situation och utveckling. Vi särbehandlar ingen.

• Vi bidrar till att utveckla våra arbetssätt och stärka vår kultur

• Vi bryr oss om varandra och hjälps åt där det behövs

• Vi är inkluderande och ser till att ingen känner sig utanför, såväl elever som kollegor

• Ser vi ett problem så hjälper vi till att lösa det

• Vi engagerar eleverna att respektera naturen och att världens resurser inte är oändliga, att vi alla har skyldigheter,
inte bara rättigheter
Nyfikenhet
• Vi intresserar oss för varandra

• Vi intresserar oss för varje elev

• Vi är ständigt ute efter att lära oss nya saker

• Vi delar med oss av våra kunskaper till varandra

• Vi lär eleverna lusten att lära genom att vara nyfikna

• Vi testar nya saker och fastnar inte i gamla vanor

• Vi är nyfikna på vad andra tycker om det vi gör så att vi kan utveckla och förbättra

• Vi informerar och kommunicerar med föräldrarna för att väcka deras nyfikenhet om lärande
Tillsammans
• Vi är ett lag

•Vi har högt i tak och diskuterar våra olika åsikter

•Vi respekterar fattade beslut

•Vi är generösa mot varandra och delar med oss av våra erfarenheter

•Vi ger varandra energi

•Vi stöttar varandra i svåra situationer

•Vi firar våra segrar

•Vi skrattar ihop

•Vi lär barnen att samarbeta, vara inkluderande och hur man är en bra vän

•Vi engagerar föräldrarna i vår skola så att vi tillsammans med dem ger barnen den bästa starten på ett livslångt lärand