Välkommen till Ösby

Ösby är den bästa skolstarten för ett livslångt lärande.

Så lyder vår mission. Vi vill vara en förebild och källa till inspiration för svenska skolor. Vi är en modern och framåtsträvande skola som ligger i framkant gällande den pedagogiska utvecklingen. Allt vi gör tillsammans utgår från vår gemensamma värdegrund. Våra fem värdeord som vi försöka efterleva varje dag i verksamheten är: professionalism, tillit, engagemang, nyfikenhet och tillsammans.

Ösbyskolan har funnits sedan 1929 och har många fina traditioner.  I samband med omvandlingen till friskola 2007 gjordes en omfattande renovering och tillbyggnad. Idag är skolan en fräsch och ändamålsenlig arbetsplats för både barn och vuxna.

Ösbyskolan ligger i hjärtat av Djursholm. Vi är en lågstadieskola med cirka 100 elever där alla känner varandra, stora som små. Litenheten är viktig för oss, den ger både elever och lärare arbetsro och tid att hitta glädjen i lärandet.