Elevhälsa/Trygghetsteam

Elevhälsa

Vi kallar er föräldrar till elevhälsomöten då och då. Syftet med dessa möten är att vi har upptäckt något som vi vill samarbeta kring och hjälpa er med då det gäller ert barn. Det kan vara att barnet visar oro i vissa situationer, att barnet har hög frånvaro, behöver extra anpassningar i undervisningen för att nå kunskapsmålen, att ditt barn ligger långt före i sin utveckling kunskapsmässigt och behöver utmaningar eller av medicinska skäl. Med på mötena är skolsköterska, speciallärare, rektor och utvald personal i det klasslag det gäller. I specifika ärenden har vi även tillgång till skolpsykolog och kurator. Personalen får även handledning av psykologen en gång/månad.

Trygghetsteam

Vårt trygghetsteam består av speciallärare , skolsköterska, fritidshemsansvarig och rektor. I denna grupp träffas vi varannan vecka för att diskutera elevernas mående eller om vi har fått in ärenden som vi vill följa upp. Det kan handla om vänskapsrelationer, konflikter, svordomar, likabehandling eller mobbing mm.