Ösbyskolan

Vår litenhet är vår storhet

*

VÄLKOMMEN TILL ÖSBY!

Ösbyskolan_ÖÖsbyskolan ligger i hjärtat av Djursholm. Vi är en liten skola med cirka 95 elever där alla känner varandra, stora och små. Litenheten är viktig för oss, den ger både elever och lärare arbetsro och tid att hitta glädjen i lärandet. Från och med HT-13 arbetar vi i åldershomogena klasser.

Vi arbetar enligt den svenska läroplanen med ett undersökande arbetssätt och färdighetsträning. Allt vi gör tillsammans utgår från vår gemensamma värdegrund. Ösbyskolan har funnits sedan 1929 och har många fina traditioner bevarade. I samband med omvandlingen till friskola 2007 gjordes en omfattande renovering och tillbyggnad. Idag är skolan en fräsch och ändamålsenlig arbetsplats för både barn och vuxna.

Varmt välkommen till oss!