13/12 kl. 8.10 för elever och personal och kl. 15.00 för föräldrar i klass 3