Covid-19

Med tanke på den utökade smittspridningen vill vi förtydliga att på Ösbyskolan följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bevakar dessa mycket noggrant. Likaså har vi tät kontakt med Danderyds kommun och följer kommunens rekommendationer. Det som fortfarande gäller är:

 • Endast elever och skolpersonal får vistas i skolans lokaler. Vi tillåter inga vårdnadshavare eller externa besök som det är nu.
 • Inga resor med kollektiva färdmedel genomförs i skolans regi.
 • Alla möten som är inbokade kommer att ske digitalt.
 • All hämtning och lämning sker utomhus.
 • Vid förkylningssymtom ska alla vara hemma precis som tidigare.
 • Hålla god handhygien.
 • Vi tar inte in några externa vikarier.
 • Vi vädrar klassrum efter varje lektion.
 • Vi uppmanar föräldrar som har möjlighet att hämta tidigare på fritids.
 • Vi uppmanar personal, föräldrar och elever att testa sig och rapportera positivt covid-resultat till rektor.
 • Rektor informerar om smittspridning finns på skolan.

Vår litenhet är vår storhet