Spel Opp

Kulturskolan bjöd på ”Spel Opp”. Eleverna i ettan tvåan och trean spelade och sjöng för skolans övriga elever och personal. Instrument som användes var fiol, viola, kontrabas, flöjt och harpa. Det

var mycket trevligt och inspirerande för Frejabarnen. I vårens ”spel opp” bjuds föräldrarna in, då är även Frejabarnen med och spelar.

 

Lämna ett svar