Mäta och väga

Vi lär oss att uppskatta och mäta volym på NTA:n. Utomhuslektion med kollaborativt lärande.