Teknikdag med brobygge

Teknikdag med brobygge. Grupperna fick olika material att arbeta med. Alla fick göra en skisslista och en teknisk lösning innan de satte igång. Vi arbetade i faddergrupperna. Det blev en kreativ förmiddag med bra samarbete.