Föräldrar

 

På Ösby framhåller vi vikten av ett harmoniskt samspel mellan föräldrar, elever och personal. Ett led i detta är våra återkommande frukostmöten för klassföräldrar. På frukostmötena möts skolledningen och föräldrarepresentanter från varje klass för att diskutera skolans fortsatta utveckling och våra planer. Nästa tillfälle är på tisdag den 23 oktober kl 8.00 i matsalen. Välkomna, årets nya klassföräldrar!

Lämna ett svar