Förskoleklass Freja

I förskoleklassen Freja råder febril aktivitet. Här arbetar vi med siffror, bokstäver och rimsagor. En del är lek och leken är allvar. Leken är en viktig del av inlärningen. Vi har lugn och ro i klassrummet. Det är viktigt. Varje fredag tar Frejabarnen med sin veckologg hem för att visa vad de gjort under veckan.

 

Vår litenhet är vår storhet