Förskoleklass Freja


I förskoleklassen Freja råder febril aktivitet. Här arbetar vi med siffror, bokstäver och rimsagor. En del är lek och leken är allvar. Leken är en viktig del av inlärningen. Vi har lugn och ro i klassrummet. Vi försöker lägga mycket av undervisningen utomhus och vi tycker att det är viktigt att alla får röra på sig.

 

Vår litenhet är vår storhet