Bildlektion

Dukat för bildlektion i ateljén. Idag blir det färglära i Vasilij Kandinskys anda. Kan man höra musik i färger?