En uppskattning

Det är inte alltid så lätt att uppskatta längd. Men här gjorde vi några försök.