Näringskedja

Vi skapar en näringskedja med hjälp av garn. Vem äter vem och hur hänger det egentligen ihop?