Fjärilarna kläckta

Fjärilarna i klass 2 är nu kläckta. Ser ni dem på bilden? Alla utom en överlevde och i morgon skall de släppas ut i det fria. Vi har lärt oss att fjärilar använder:

  • vingarna till att flyga med
  •  palperna och frambenen för att lukta och smaka med
  • ögonen för att hitta blommor
  • antennerna för att lukta med och hitta mat