Spel Opp

Idag var det Spel Opp på Ösby. Alla våra instrumentalelever uppträdde för övriga elever. Inte mindre än 37 elever stod på scenen. Igår spelade samma elever i Mörby Centrum. Det ser enkelt ut, men är förstås en stor anspänning som föregås av mycken träning.