Naturskolan

Även pedagoger behöver leka. Igår kväll hade vi utbildning med naturskolan om hur vi kan göra vår utomhuspedagogik ännu bättre.