Kids Volley

Kids volley är ett lekfullt sätt att träna motorik, samarbete, fysik och hjärna. Idag var det stor turnering på skolgården.