Mattelek

Eleverna roar sig ibland med att leka skola på rasterna. På denna rast var det hur många bollar får plats i en basketkorg? som var lektionen.