Tipsrunda om allemansrätten

Tipsrunda är svårt och klurigt. Det räcker inte att kunna svaren, man måste också kunna läsa och veta hur man kryssar i ett protokoll. Då kan det vara skönt att ha sin fadder med sig.