Rita med sax

Freja utforskar former genom att med sax och lim skapa byggnader. Vi är noga med att benämna de geometriska formerna vid dess rätta namn redan i förskoleklassen.