Att skriva och illustrera en saga

Ettorna har skrivit egna sagor på sina lärplattor. Först fick de arbeta kring en detaljerad bild av en djurpark för att hitta karaktärer och inspiration till sina berättelser.