Fortbildning på Vetenskapens Hus

Då och då samlas personalen på kvällstid för fortbildning, kollegialt lärande, diskussioner och för att skapa ännu mer samsyn i våra arbetssätt. Vi kallar det för husmöte. Denna gång var vi på kurs i programmering med Blue Bots och Scratch Jr. Tack Vetenskapens Hus!