Teknikdag

Under teknikdagen visade eleverna mycket nyfikenhet och idérikedom. Fadderklasserna F+2 arbetade med att ställa upp hypoteser kring hur en elektrisk pryl såsom symaskin, telefon eller hårddisk ser ut inuti för att sedan skruva isär och se hur det verkligen ser ut. Och kanske skapa något nytt av delarna.

Fadderklass 1+3 byggde broar med fokus på konstruktion och hållbarhet i material som sugrör, lego, kartong, toarullar och kapla.