FN-dagen

Vi firar FN-dagen med sångsamling. Klasserna fick framföra varsin sång på tema fred och vänskap. Vi tittade också på en film om rätten till utbildning. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till utbildning, social trygghet och skälig levnadsstandard, men det är inte så självklart som vi ibland kan tro.