Högläsning

Varje dag läser vi högt i klassrummet. Det ökar vårt ordförråd och utvecklar förmågan att lyssna.