Ental, tiotal och hundratal

På dagens utelektion i matematik tränade vi på ental, tiotal och hundratal. Kan du utläsa vilket tal som ligger på

bordet?