Personalen är laddad

Vilken härlig kväll vi hade igår när så gott som hela kollegiet sprang Bellmanstafetten. Nu är vi redo och laddade med ny energi för att göra allt för att varje elev skall nå så långt som möjligt.