Röris

Röris är ett sätt för oss att hålla oss pigga och alerta hela dagen. Det är roligt att röra sig till musik. Röris är Friskis& Svettis program som är speciellt framtaget för skolor.