Kul bana eller kulbana?

Det finns många sätt att spela kula på. I leken sätts många kunskaper och färdigheter på prov.