Att redovisa en faktabok

Barnen har lånat varsin faktabok vars innehåll de idag har redovisat för klassen. Roligt att se vilken stor kunskapstörst som råder.